Čítálek - babyklub (Bookstart)

Projekt S knížkou do života (Bookstart) – proč se zapojuje i naše knihovna?

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa. Česku variantou projektu Bookstart, respektující povinné mezinárodní parametry a české podmínky, zahajuje svaz knihovníků v březnu letošního roku.

Projekt S knížkou do života bude zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči. Zásadní budou programy pořádané ve spolupráci a za přítomnosti rodičů a zaměřené na společné čtení a podporu čtenářství.  Cílem projektu je:

  •  podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace
  • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním)
  • poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihovny, prostor pro sdílení s ostatními rodiči atd.
  • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti
  • nabídnout další pořady a služby knihovny pro nejmladší děti a pro rodiny
  • spolupracovat v podmínkách města Slaného s centry pro rodiče a  odborem kultury a matrikou městského úřadu při Slavnostním vítání občánků
  • cílovou skupinou  projektu jsou rodiče s novorozenci a dále děti po dobu předškolního věku dítěte do 6 let
  • akce projektu : klub Čítálek - měsíčně pro rodiny s dětmi – leden– prosinec
  • Na závěr roku 2018 při akci Den pro dětskou knihu.

Fotografie ze setkání najdete ve fotogalerii

Kontakty do knihovny

home
Knihovna Václava Štecha Slaný
Masarykovo náměstí 159
274 01 Slaný
vedoucí knihovny: Zoja Kučerová
phone
312 522 238
phone_android
602 822 041
Úhrada čtenářských poplatků:

Čtenáři mohou platit své čtenářské poplatky prostřednictvím internetového bankovnictví na účet č. 19-0386317309/0800
variabilní symbol: 5112
specifický symbol: číslo čtenářské průkazky (ne čárkový kód)

Platba přes účet se na kontě čtenáře promítne vždy s odstupem jednoho týdne

Provozní doba knihovny

  Dospělé odd. Dětské odd. Studovna
PO 9 - 18 9 - 16 9 - 18
ÚT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
ST ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
9 - 18 12 - 16 9 - 18
SO 9 - 12 ZAVŘENO 9 - 12